ข้อคิด: คุณค่าของหนึ่งชีวิต

ข้อคิด: คุณค่าของหนึ่งชีวิต

“ฉันลำบากใจที่จะคิดเรื่องนั้น” คนหนุ่มสาวที่ฉันคุยด้วยกล่าว “แค่รู้สึกว่ามันไม่จริง” เราไม่ได้พูดถึงความลึกลับบางอย่างของจักรวาลหรือธรรมชาติของพระเจ้า ไม่ใช่เคล็ดลับการขอโทษที่ชนะทุกครั้งหรือเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดคือเขามีคุณค่า [1]มีค่าไม่สิ้นสุด1 เขาไม่สามารถมองข้ามคุณค่าที่แท้จริงของเขาได้ ไม่ใช่ว่าเจตจำนงหรือการมีส่วนร่วมหรือเผ่าพันธุ์ของเขามีค่าในตัวของมันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีค่ามากกว่าใครอื่น—แต่แก่นแท้ของตัวตนที่เขาเป็น การดำรงอยู่ของเขานั้นได้รับการวางแผน มุ่งหมาย และให้รางวัลโดยพระเจ้า

ประเด็นความเชื่อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง

 มันเป็นบานพับที่ทำให้พฤติกรรมและการปฏิบัติของเราเปลี่ยนไป การรู้ว่าชีวิตมนุษย์มีค่า ส่งผลต่อการปฏิบัติต่อผู้อื่นและตัวเราเอง 

การเข้าใจคุณค่าของเราในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นความจริงที่ต่อต้านคำโกหกทั้งหมดที่เราบอกตัวเอง และคำโกหกทั้งโลกบอกเราผ่านการโฆษณา การให้โปรไฟล์ และอคติ

ข้อโต้แย้งมากมายเกี่ยวกับหลักคำสอนของมิชชั่นเฉพาะนั้นน่าสนใจเนื่องจากองค์ประกอบคุณค่าที่เกี่ยวข้อง: วันสะบาโต การพักผ่อนส่วนตัวและการพักฟื้นจากความเครียดและการทำงานหนักเกินไป ข้อความด้านสุขภาพของเรา ร่างกายคือวิหารและที่ประทับของพระเจ้าที่ต้องดูแล พระเยซูกำลังเสด็จกลับมาทางร่างกายเพื่อรับเราทางร่างกาย . . ฉันสามารถไปต่อ แต่คุณเข้าใจประเด็น

หลักคำสอนมาจากข้อมูลสำคัญสองส่วน: มนุษย์คือ imago dei ซึ่งสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า (ปฐมกาล 1:27) และพระเยซู “ยอมมอบพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับทุกคน” (1 ทิโมธี 2:6)

สิ่งนี้ไม่เคยมีความเกี่ยวข้องมากไปกว่าปี 2020 ซึ่งเป็นปีที่โศกนาฏกรรมและหายนะสะกดรอยตาม

คุณค่าของชีวิตมนุษย์คนเดียวคือหลักคำสอนที่ศาสนจักรจำเป็นต้องค้นพบใหม่—และดำเนินชีวิต—โดยเร็ว: หย่าร้างจากกลอุบายทางการเมือง จากเหตุผลทางเศรษฐกิจ จากการคาดการณ์โลดโผน

ทุกชีวิตที่สูญเสียคือโศกนาฏกรรม และถึงกระนั้นชีวิตก็ไม่เคยดูเหมือนถูกนัก เราได้เห็นจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกจาก COVID-19 แต่เรายังโต้เถียงเกี่ยวกับต้นทุนต่อเศรษฐกิจ 

ผู้คนทั่วโลกเดินขบวนและประท้วงการสังหารชาวแอฟริกัน-อเมริกัน

ที่ปราศจากอาวุธ ในขณะที่พวกเราหลายคนเมินเฉยหรือเปลี่ยนสถานะทางสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่หาวิธีการเรียนรู้ มาเคียงข้างและช่วยเหลือผู้ที่อาจกำลังเจ็บปวดในเวลานี้ เรามองทะเลอย่างเหยียดหยามโดยไม่ได้มองให้ใกล้บ้านมากขึ้น ในบางวิธีที่เราปฏิบัติต่อชนพื้นเมืองและผู้อพยพ

การตายแต่ละครั้งที่เราได้ยินในข่าวคือบุคคลที่สร้างตามพระฉายาของพระเจ้า ถ้าความตายเป็นของคริสเตียน พี่น้องก็พรากจากเราไป หากไม่ใช่คริสเตียน พวกเขาอาจไม่มีโอกาสรู้จักพระเยซูและรับความรอด เราควรจะประทับใจมากกว่านี้

ความเชื่อพื้นฐานของเรายืนยันหลักคำสอนเรื่องคุณค่าของชีวิตมนุษย์ “เราทุกคนเท่าเทียมกันในพระคริสต์ โดยพระวิญญาณองค์เดียวได้ผูกมัดเราให้เป็นสามัคคีธรรมกับพระองค์และซึ่งกันและกัน เราจะต้องให้บริการและได้รับการบริการโดยไม่ลำเอียงหรือจองล่วงหน้า” (พื้นฐาน 14)

ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันคุณค่านี้ เราต้องปฏิบัติอย่างจริงจังโดยปฏิบัติต่อผู้อื่น

“เรายังถูกเรียกให้ทำตามแบบอย่างของพระคริสต์ด้วยการปฏิบัติต่อความต้องการทางร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณของมนุษยชาติอย่างเห็นอกเห็นใจ เมื่อเรารับใช้ตนเองด้วยความรักต่อคนรอบข้างและเป็นพยานถึงความรอดของพระองค์ การสถิตอยู่กับเราตลอดเวลาผ่านพระวิญญาณจะเปลี่ยนทุกช่วงเวลาและทุกงานให้กลายเป็นประสบการณ์ทางวิญญาณ” (ปัจจัยพื้นฐาน 11)

เมื่อพิจารณาถึงคุณค่าอันสูงส่งที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์ เราจะเรียกตนเองว่าผู้ติดตามพระองค์ได้หรือไม่ หากเราให้คุณค่าชีวิตมนุษย์น้อยกว่าพระองค์

เราต้องนำทางผ่านการเมืองของพรรคพวกไปสู่จุดกึ่งกลางที่ท้าทายให้ทั้งสองฝ่ายเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์และปกป้องและปรับปรุงมัน

เช่นเดียวกับเพื่อนของฉัน เราอาจมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการยอมรับคุณค่าของตัวเองในสายพระเนตรของพระเจ้า เราต้องค้นพบความงามของความจริงนี้อีกครั้ง พระเจ้ารักคุณไม่สิ้นสุด พระเจ้าทรงรักเพื่อนบ้านของคุณมาก ดังนั้นคุณจึงถูกเรียกให้รักพวกเขาด้วย

Credit : https://heylink.me/slotsod777 https://heylink.me/slotsod https://heylink.me/Ufabet-band https://heylink.me/hob168 https://heylink.me/baccarat666 https://heylink.me/Ufabet666win https://heylink.me/pokdeng-666 https://heylink.me/hilo-666 https://heylink.me/dummy-666 https://heylink.me/namtao-666 https://heylink.me/gaogae-666 https://heylink.me/666slotclub