สินเชื่อโควิด ออมสิน ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้ 10,000 บาท ยื่นง่ายผ่านแอป MyMo

สินเชื่อโควิด ออมสิน ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้ 10,000 บาท ยื่นง่ายผ่านแอป MyMo

สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) สินเชื่อโควิด กู้สูงสุด 10000 บาท จาก ออมสิน สมัครง่ายผ่านแอป MyMo จากธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินปล่อย สินเชื่อโควิด กับโครงการ สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) เปิดให้กู้ได้สูงสุด 10000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ พิเศษสุด ๆ จาก ออมสิน 6 เดือนแรก ยังไม่ต้องผ่อนชำระ สมัครง่าย ๆ ผ่านแอป MyMo จากทางธนาคารออมสิน เช็คเงื่อนไข และรายละเอียดการกู้สินเชื่อได้เลย

สินเชื่อห่วงใย สินเชื่อโควิด ออมสิน เปิดให้กู้สูงสุด 10000 บาท สมัครง่าย ๆ ผ่านแอป Mymo ดอกเบี้ยต่ำ

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัคร สินเชื่อโควิด ออมสิน

ทางธนาคารออมสิน ได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) ดังนี้

เป็นผู้มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

มีสัญชาติไทย

ไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้มีรายได้จากภาครัฐ เช่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ

ไม่เป็นผู้ว่างงาน

ไม่เป็นลูกจ้างของธนาคารออมสิน

ต้องไม่มีบัญชี Write-off นอกระบบ CBS

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ มี E-mail ที่สามารถติดต่อได้จริง

มีแอปพลิเคชัน MyMo จากธนาคารออมสิน ใช้บริการมาไม่น้อยกว่า 1 เดือน

วงเงินให้กู้ และอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อโควิด 10000

ธนาคารออมสิน ออกเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งวงเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย และการค้ำประกัน มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินให้กู้

ธนาคารออมสินปล่อย สินเชื่อห่วงใย ออมสิน กำหนดวงเงินกู้ ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารเพียงร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

การค้ำประกัน และหลักประกัน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน และไม่ต้องมีหลักประกันในการกู้สินเชื่อ

ระยะเวลาการชำระเงินกู้ สินเชื่อห่วงใย สินเชื่อโควิด ออมสิน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ ทางธนาคารออมสิน สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้น – ดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

วิธีการสมัคร สินโควิด สินเชื่อห่วงใย ออมสิน 2565 

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ผู้สมัคร ต้องลงทะเบียนผ่านทางแอป MyMo เท่านั้น โดยกดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ หลังจากนั้น ระบบจะกำหนดวันให้ผู้สมัครขอสินเชื่อ ล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน เพื่อกดยื่นขอกู้อีกครั้ง

กดยื่นขอกู้ ตามวันที่แอปได้นัดหมายไว้

สามารถสมัครสินเชื่อโควิด ออมสิน ได้ ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.- 30 ก.ย. 65 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

เงื่อนไขสุดพิเศษจากธนาคารออมสิน

ผู้ที่สนใจสมัครขอกู้สินเชื่อห่วงใย เพื่อสู้ภัยโควิด-19 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป พร้อมรับเงื่อนไขสุดพิเศษจากธนาคาร 6 เดือนแรกยังไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ สามารถผ่อนชำระเงินกู้ได้นานสูงสุด 2 ปี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 มีกำหนดการ จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำเอเปค ที่หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งจะมีการเดินทางไป – กลับของผู้นำประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหลายเส้นทาง รัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน

ในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้นำประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยขอให้หลีกเลี่ยง หรืองดใช้รถใช้ถนนในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัญจร ทางเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะมีการปิดการจราจรทางน้ำในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป